پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی

پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی


پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی   26اسلایدهمراه باتصاویر   اکثر درمانهای طبی مربوط به اختلالات جنسی بسته به مشکل مورد نظر باید توسط متخصص مربوطه صورت بگیرد.    ولی نکته مهم در قدم اول افتراق علل طبی از علل سایکولوژیک با یک شرح حال جامع میباشد و پس از آن ارجاع مناسب مدد جو به متخصص مربوطه.   در موارد اختلالات روانی عمیق و شدید ارجاع به روانشناس یا روانپزشک یا سکسولوژیست ضرورت دارد.      برخی درمانهای طبی معمول به شرح زیر است درمان اختلال میل جنسی در مردان    مصرف تستوسترون در مردان به صورت تزریق هر 2-3 هفته یکبار است.   عوارض تستوسترون در مرد: •هایپر پلازی خوش خیم پروستات •افزایش احتمالی سرطان پروستات     قبل از تجویز سطوح آنتی ژن مخصوص پروستات و میزان جریان ادرار اندازه گیری شود.   …