مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل و مدل های تصمیم گیری خرید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل و مدل های تصمیم گیری خرید

مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-عوامل-و-مدل-های-تصمیم-گیری-خریدلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 71 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2‏-1 مقدمه
‏یکی‏ ‏از‏ ‏جنبه‏ ‏های‏ ‏مشترک‏ ‏بین‏ ‏همه‏ ‏ما‏ ‏بودن‏ ‏توجّه‏ ‏به‏ ‏میزان‏ ‏تحصیلات‏،‏ ‏سیاست‏ ‏ها‏ ‏یا‏ ‏تعهّدات‏ ‏ما‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏همگی‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏هستیم‏ ‏بدین‏ ‏معنا‏ ‏که‏ ‏ما‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏نظم‏ ‏خاصی‏ ‏غذا،‏ ‏لباس،مسکن،حمل‏ ‏و‏ ‏نقل،‏ ‏تحصیل،وسایل‏ ‏خانه،‏ ‏مرخصی‏ ‏ها،خدمات‏ ‏و‏ ‏ایده‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏استفاده‏ ‏یا‏ ‏مصرف‏ ‏می‏ ‏کنیم.
‏ما‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏نقش‏ ‏اساسی‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏اقتصاد‏ (‏داخلی،‏ ‏عملی،‏ ‏بین‏ ‏المللی‏) ‏ایفا‏ ‏می‏ ‏نمایم‏ ‏تصمیماتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏مصرف‏ ‏تقاضا‏ ‏برای‏ ‏موادّ‏ ‏خام،‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل،‏ ‏تولید،‏ ‏کارهای‏ ‏فنی‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏استخدام‏ ‏کارکنان‏ ‏و‏ ‏استقرار‏ ‏و‏ ‏تخصیص‏ ‏منابع‏ ‏می‏ ‏گیریم‏ ‏موفقیت‏ ‏برخی‏ ‏صنایع‏ ‏و‏ ‏شکست‏ ‏برخی‏ ‏دیگر‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏تأثیر‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏دهد.
‏بنابراین‏ ‏رفتار‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏یک‏ ‏فاکتور‏ ‏جامع‏ ‏در‏ ‏رکود‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏جریان‏ ‏افتادن‏ ‏تمامی‏ ‏فعالیت‏ ‏های‏ ‏بازرگانی‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏ای‏ ‏که‏ ‏گرایش‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏می‏ ‏باشند‏. ‏نکته‏ ‏کلیدی‏ ‏موفقیت‏ ‏استراتژی‏ ‏بازاریابی‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏جنبه‏ ‏علمی‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏جنبه‏ ‏محلی‏ ‏از‏ ‏جنبه‏ ‏جهانی‏ ‏درک‏ ‏رفتار‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏است.
‏این‏ ‏امر‏ ‏هم‏ ‏برای‏ ‏شرکت‏ ‏های‏ ‏تجاری‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏سازمان‏ ‏های‏ ‏غیر‏ ‏انتفاعی‏ ‏و‏ ‏همینطور‏ ‏سازمانهای‏ ‏دولتی‏ ‏که‏ ‏قوانین‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بازار‏ ‏را‏ ‏تدوین‏ ‏می‏ ‏کنند‏ ‏کاربرد‏ ‏دارد‏ ‏البتّه‏ ‏درک‏ ‏رفتار‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏و‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏مختلف‏ ‏با‏ ‏توجّه‏ ‏به‏ ‏تفاوتهای‏ ‏فرهنگی‏ ‏نیز‏ ‏از‏ ‏اهمیت‏ ‏ویژه‏ ‏ای‏ ‏برخوردار‏ ‏است.
‏امروزه‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏شرکتها‏ ‏از‏ ‏سازمانها‏ ‏مفاهیم‏ ‏جدید‏ ‏بازاریابی‏ ‏را‏ ‏پذیرفته‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏طبق‏ ‏آن‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏کنند‏.‏ آنها متوجه شده‌اند‏ ‏که‏ ‏تمرکز‏ ‏بر‏ ‏نیازهای‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏از‏ ‏ملزومات‏ ‏اساسی‏ ‏گرایش‏ ‏بازاریابی‏ ‏است‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏مطالعه‏ ‏و‏ ‏کشف‏ ‏نیازهای‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏و‏ ‏تجزیه‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ ‏فرآیند‏ ‏رفتار‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏و‏ ‏الویت‏ ‏بندی‏ ‏عوامل‏ ‏تأثیر‏ ‏گزار‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏فرآیند‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏عمده‏ ‏وظایف‏ ‏بازار‏ ‏یابان‏ ‏است.
‏2-2 ادبيات موضوع در خصوص متغييرها
‏2-2-1 فرایند خرید

 

دانلود فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن

مبانی-نظری-وپیشینه-تحقیق-خرید-تفننی-و-سیر-تحولات-آنلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏خرید تفننی و سیر تحولات آن
‏در طول شش دهه‏،‏ خرید تفننی از نظر مفهومی دستخوش تغییر و تحولاتی بوده است. خرید تفننی در ابتدا بصورت خرید غیرقابل برنامه‏‌‏ریزی شده تلقی می‏‌‏شد تا آنجا که محققین در ابتدا این طور تصور‏ ‏می‏‌‏کردند که خرید تفننی و خرید برنامه‏‌‏ریزی شده مترادف و‏ ‏هم معنی هستند‏ (Dennis W. Rook, 2000, 3‏).
‏تلاشهای بعدی در جهت مفهوم‏‌‏سازی خرید تفننی آن را از خریدهای برنامه‏‌‏ریزی شده متمایز کرد برای مثال اپل بوم‏ در سال‏ 1951 م‏ؤ‏لفه “عکس العمل به محرک” را در مفهوم‏‌‏سازی خرید تفننی در نظر گرفت ایشان اظهار‏ ‏داشتند که خرید تفننی در‏ ‏نتیجه قرار گرفتن مصرف‏‌‏کننده در معرض تبلیغات داخل فروشگاهی است. استرن ‏در سال ‏1962 پاسخهای مصرف‏‌‏کننده به محرکهای داخل فروشگاهی را یکی از ویژگیهای خرید تفننی و خود محصول‏ را‏ به همراه ابزارهای تبلیغاتی داخل فروشگاه‏ ‏نوعی محرک معرفی کرد‏ ‏(Ibid‏).
‏با توجه به اینکه خریدهای تفننی کمک شایانی به فروش می‏‌‏کند خرده‏‌‏فروشان تلاش خود را بر روی تشویق خریدهای تفننی متمرکز کرده‏‌‏اند که این کار‏ ‏را از‏ ‏طریق ویترینها، بسته‏‌‏بندی محصولات و ابزارهای تبلیغ‏اتي‏ داخ‏ل ‏فروشگاهی بعمل آورده‏‌‏اند‏. ‏به محض افزایش درآمد و توان خرید، خرید تفننی افزایش یافته و بصورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‏‌‏کننده نمایان می‏‌‏شود‏ ‏در سال 1997 ت‏ق‏ریبا‏ً‏ 40 درصد مصرف‏‌‏کنندگان در اظهاراتشان خودشان را جزء خریداران تفننی تعریف کرده‏‌‏اند‏ ‏(Dholakia, 2000, 316-333‏).
‏خريد تفنني در طول ساليان زيادي، علاقه‌ي فيلسوفان، الهيون، اقتصاددانان، روان‌شناسان، محققان‏ ‏پزشكي و جرم‌شناسان را به سوي خود جلب كرده است. علاوه بر اين، محققان بازاريابي نيز علاقه‌ي مداومي نسبت به رفتار خريد تفنني نشان داده‌اند و سابقه‌ي اين توجه لااقل به ‏«‏مطالعات عادت خريد مصرف‌كننده‏»‏ اثر دوپونت. Dupont
‏ در سال 1945 باز‏ ‏مي‌گردد. امروزه، مؤسسه‌ي تبليغات نقطه‌ي خريد. Point of purchase Advertising Institute
‏ نظرسنجي ساليانه‌ي گسترده‏‌اي ‏انجام مي‌دهد كه محصولات فروشگاه بقالي را بر اساس درجه‌ي تفنني بودن يا برنامه‌دار بودن خريد آنها طبقه‌بندي مي‌كند ‏و بسياري از مديران بازاريابي ‏راهبردهايي را طراحي مي‌كنند و منابعي را اختصاص مي‌دهند تا خريد تفنني محصولات و برندهاي خود را تشويق كنند .(Rook, 2000, 328-333)

 

دانلود فایل

چارچوب نظری و سوابق تحقیق تصمیم گیری خرید آنلاین

چارچوب نظری و سوابق تحقیق تصمیم گیری خرید آنلاین

چارچوب-نظری-و-سوابق-تحقیق-تصمیم-گیری-خرید-آنلاینلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

65
‏فصل ‏دوم ‏ : ‏ادبیات و پیشینه‏ تحقیق
‏2‏-1‏) مقدمه‏ ‏ ……‏…………….‏.‏…………………………………………………………….‏………………………….‏…………………‏…‏…………………………………..
‏2-2) ‏رفتار مصرف کننده ‏.‏……………………………………………..‏………..‏…………………………………………………………………………………‏……..
‏2-3) ‏روانشناسی رفتار مصرف کننده‏ ………………………………………………………………………………………………………………………………
‏2-‏4‏) ‏اهمیت درک رفتار مصرف کننده ‏…..‏.‏…………….‏…………‏……..‏……………………………………………………………………………………..
‏2-‏5‏) ‏انواع ‏رفتار خرید مصرف کننده‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………
‏2-5-1) رفتار واکنشی عادی‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
‏2-5-2) مشکل گشایی مجدد ‏……………………‏……‏….‏…………………………………………………………………………………………………………….
‏2-5-3) مشکل گشایی گسترده …………………………………………………………………….‏…………..‏………………………………………………………
‏2-6) فرآیند تصمیم گیری به خرید مصرف کننده‏ ……‏…………………………………………………………………………………………………….
‏شناخت مشکل …………………………………………….‏………………………..‏……………‏………………‏………………………………………………………………
‏جمع آوری اطلاعات ………………………………………‏……………………………‏…‏………………‏………………………………….‏.‏……………………………….
‏ارزیابی گزینه ها …………………………………………..‏………………………………….‏…‏………………‏…………………………….‏…‏………………………………
‏تصمیم گیری درباره خرید ‏…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‏ارزیابی پس از خرید‏ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
‏2-7) رفتار مصرف‏کننده در محیط دیجیتال‏ ………‏…………………………………………………………………………………………………………….
‏مدل شكل‏گيري و تأثير ساختار ذهني‏ ‏………‏………………………………….‏………………‏…………………………………..‏.‏…………….‏……..‏……..
‏رفتار ارتباطي مصرف‏‏‏كنندگان در محيط‏ ‏ديجيتال‏ ‏………‏……………………………………….‏………………‏………………………‏.‏…..‏……..‏……..
‏ ‏2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال‏ ‏…………………………………………………………………………………………………………………………………………
‏2-9) انواع کالا در خريد ‏و ‏فروش ‏ اينترنتي‏ …………………………………………………………………………………………………………………..
‏2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‏ ‏ …………………………………………………………………………………………………
‏2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ‏ ‏ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ‏ ‏ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‏ ………………………………………………………………………………………………………………………..
‏2-10-2) شرایط تحويل کالا‏ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
‏2-‏10‏-3) خدمات ‏مشتري‏ ………‏………………………………………………………………………………………………………………………………………..
‏2-10-4) عوامل ‏مربوط ‏به ‏كيفيت ‏اطلاعات‏ …….‏………………………………………………………………………………………………………………
‏2‏-10-5) تمایل یا نگرش مصرف کننده ‏ …‏………………………………………………………………………………………………………………………
‏2-10-6) عوامل ‏برانگيزاننده‏ …‏………………………………………………………………………………………………………………………………………..
‏2-10-7) جنبه ‏تجربي ‏خريد‏ …….‏…………………………………………………………………………………………………………………………………..
‏2-10-8) عوامل ‏موقعيتي ‏……………………..‏………………………………………….‏…………………………………………………………………………….
‏2-10-9) قیمت‏ ……………………………………………‏………………..‏…………………………..‏……………………………………‏.‏…………………………….
‏2-10-10) کیفیت ‏……..‏.‏………………………………‏………………….‏……………………………………………………………‏.‏……………………………….
‏2-10-11) امكانات ‏پشتيباني ‏سايت‏ .‏…………………………………….‏……..‏………………………………………………………………………………
‏2-10-12) ‏اعتماد ‏الكترونيكی یا اعتماد به وب سایت ‏…….‏……………‏.‏………………………………….‏…‏………..‏.‏……………………….‏…..
‏2-10-12-1) اعتماد ‏الكترونيك ‏و ‏توسعه ‏تجارت ‏الكترونيك‏ ……‏……………………………………‏…‏……..‏.‏……‏.‏………………………‏……
‏2-11) پیشنه پژوهش‏ ……..‏…….‏…‏…………………………………‏………..‏……………………………………..‏..‏………….‏..‏……………………………‏……
‏الف) پیشینه داخلی‏ ………………………………………………………………………………………………………….‏.‏………….‏..‏………………………..‏…….
‏ب) پیشینه خارجی ‏………..‏.‏………………….‏……………………………………………………………………………………………………………………………

 

دانلود فایل

راهنمای خرید هدفون

راهنمای خرید هدفون

راهنمای-خرید-هدفوندر این کتاب سعی کردیم انواع هدفون و کاربرد آن را توضیح دهیم تا کاربر بر اساس نیاز خود بتواند انتخابی صحیح داشته باشد.
چه شما خواهان گوش دادن به یک موسیقی پر انرژی در هنگام ورزش کردن باشید و یا در منزل و محل کار در حال شنیدن موسیقی مورد علاقه تان باشید و یا در حال انجام بازی های پر هیجان باشید، شما میتوانید هدفون هایی که دقیقا مطابق با نیازتان باشد در فروشگاه پیدا کنید. با انواع بسیاری از مدل های مختلف هدفون از جمله مدل های سیمی و بی سیم، شما ممکن است به بیش از یک هدفون برای مصارف مختلف نیاز داشته باشید. با مطالعه این مطلب میتوانید اطلاعات مناسبی در زمینه انواع مختلف هدفون کسب کنید.

دانلود فایل

پاورپوینت در مورد موضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع

پاورپوینت در مورد موضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع

پاورپوینت-در-مورد-موضوعات-درس-سیستمهای-خرید-انبارداری-وتوزیعلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 31 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
موضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع
کلیات وتاریخچه سیستم
اصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید1)
روشهای خرید(مدیریت خرید2)
مدیریت مذاکره
جنبه های حقوقی قراردادهای خرید
روش های پرداخت خرید خارجی
شیوه های پرداخت الکترونیکی
روش های انتقال کالا
روش ها وشرایط بیمه ای
ارزونوسانات نرخ ارزدرتجارت
تجارت متقابل
اصول استاندارد
سریهای استاندارد
اصول وموازین گمرکی(ترخیص)
اصطلاحات گمرکی
الف : مدیریت خرید

 

دانلود فایل

پاورپوینت در مورد معرفی سامانه خرید بلیط قطار رجا

پاورپوینت در مورد معرفی سامانه خرید بلیط قطار رجا

پاورپوینت-در-مورد-معرفی-سامانه-خرید-بلیط-قطار-رجالینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 27 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
2/8/2019
معرفی سامانه خرید بلیط قطار رجا

 

دانلود فایل

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع مینیون در فضا

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع مینیون در فضا


کیفیت فوق العاده بالا…شامل 1 فایل PSD…کاملا لایه باز و سازماندهی شده…سایز و ابعاد  1800*1024  پیکسل…یک فایل png…رزولوشن 300DPI…قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ…  با این قاب شیک و زیبا عکس های خود را به سرزمین رویاها ببرید و به یادگار بگذارید   برای شما دوستان عزیز فایل آموزش هم قرار داده شده تا به راحتی عکستان را در قاب مورد نظر قرار دهید …

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع مینیون ها و بالن

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع مینیون ها و بالن


کیفیت فوق العاده بالا…شامل 1 فایل PSD…کاملا لایه باز و سازماندهی شده…سایز و ابعاد  6496*4724  پیکسل…یک فایل png…رزولوشن 300DPI…قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ…  با این قاب شیک و زیبا عکس های خود را به سرزمین رویاها ببرید و به یادگار بگذارید   برای شما دوستان عزیز فایل آموزش هم قرار داده شده تا به راحتی عکستان را در قاب مورد نظر قرار دهید …

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع قلب قرمز

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع قلب قرمز


کیفیت فوق العاده بالا…شامل 1 فایل PSD…کاملا لایه باز و سازماندهی شده…سایز و ابعاد  2200*3000  پیکسل…یک فایل png…رزولوشن 300DPI…قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ…  با این قاب شیک و زیبا عکس های خود را به سرزمین رویاها ببرید و به یادگار بگذارید   برای شما دوستان عزیز فایل آموزش هم قرار داده شده تا به راحتی عکستان را در قاب مورد نظر قرار دهید …

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع هیجان زندگی

طرح لایه باز قاب عکس و فریم برای فتوشاپ با موضوع هیجان زندگی


کیفیت فوق العاده بالا…شامل 1 فایل PSD…کاملا لایه باز و سازماندهی شده…سایز و ابعاد  2480*3508  پیکسل…یک فایل png…رزولوشن 300DPI…قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ…  با این قاب شیک و زیبا عکس های خود را به سرزمین رویاها ببرید و به یادگار بگذارید   برای شما دوستان عزیز فایل آموزش هم قرار داده شده تا به راحتی عکستان را در قاب مورد نظر قرار دهید …