پکیج ویژه ترفند های بازی انفجار+آموزش

پکیج ویژه ترفند های بازی انفجار+آموزش


پکیج ویژه ترفند های انفجار شامل یازده ترفند کاربردی و گلچین شده + هدیه(2ربات بازی اتوماتیک+1ربات پیش بینی بازی رولت) …

دانلود طرح درس – شیمی پیش دانشگاهی – اثر تغییر غلظت روی تعادل

دانلود طرح درس – شیمی پیش دانشگاهی – اثر تغییر غلظت روی تعادل


            دانلود طرح درس – شیمی پیش دانشگاهی – اثر تغییر غلظت روی تعادل فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 6صفحه قسمتی از مجموعه اهداف جزیی 1-منظور از تغیی غلظت و شرایط تغییر غلظت را فراگیرد 2-نحوه تغییر غلظت گونه های شرکت ککنده در تعادل را حین تغییر فراگیرد 3-جهت جابجایی را تعیین غلظت گونه های شرکت کننده در زمان برقراری تعادل جدید را توجیه کند 4-اثر تغییر غلظت را بر سرعت واکنش های رفت و برگشت در حین تغییر و در زمان برقراری تعادل جدید توضیح دهد. پیش نیازهای درسی  1-مفوم تعادل را بداند   2-مفهوم ثابت تعادل را بداند و غلظت های تعادلی را محاسبه کند 3-مفهوم خارج قسمت را بداند و آنرا محاسبه کند   4-جهت جابجایی واکنش را با توجه به خارج قسمت واکنش تعیین کند   …

دانلود طرح درس – ادبیات فارسی هفتم– آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی

دانلود طرح درس – ادبیات فارسی هفتم– آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی


            دانلود طرح درس – ادبیات فارسی هفتم– آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی براساس طرح ملی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی: آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی اهداف جزیی   1-آشنایی با نیما یوشیج به عنوان پدر شعر فارسی   2-آشنایی مختصر با نظام وفا استاد و مشوق نیما    3-آشنایی با انواع زمان )گذشته – حال .- آینده   4-تاثیرمعلم بر موفقیت دانش آموزان  حیطه و اهداف انتظارات از دانش آموزان در این درس   …

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنچم– از نوزاد بپرسید

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنچم– از نوزاد بپرسید


              دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی  پنچم– از نوزاد بپرسید (قصه گویی، نمایشی ، پرسش و پاسخ ، شعر خوانی ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه عناوین فرعی حضرت عیسی، بشارت، حضرت مریم، احمد(ص)  هدف کلی دانش آموزان با حضرت عیسی(ع)به عنولن یکی از پیامبران  بزرگ الهی آشنا شوند. هدف جزیی دانش آموزان در فرایند آموزش و تدریس معلم: ۱.با خلاصه ای از زندگی حضرت عیسی آشنا شوند. ۲.ویژگی همنشین خوب از دیدگاه حضرت عیسی را بیان کنند. ۳.بشارت حضرت عیسی و آیه قرانی مرتبط با بشارت ایشان را توضیح دهند. هدف های رفتاری دانش آموزان پس از پایان آموزش وتدریس معلم بتوانند: ۱.خلاصه ای از زندگی حضرت عیسی را توضیح دهند. ۲.ویژگی همنشین خوب از دیدگاه حضرت عیسی را بیان کنند. ۳.بشارت حضرت عیسی و آیه قرانی مرتبط با بشارت ایشان را توضیح دهند     …

پروژه درباره توليد پروفرکس

پروژه درباره توليد پروفرکس


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :58     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : خلاصه طرح :از ديرزمان انسان براي انجام كارهاي خود به فكر بوده تا كارها را به طور سريع و دقيق انجام دهد و هنگامي كه كارها به مرحله اي ميرسد كه از آن بهره برداري مي كند ، مرحله ثمر دهي و بازدهي آن عمل است . وبعد از اين مرحله به فكر آن مي افتند كه اگر اين وسيله دچار عيب و ايرادي شد چگونه آن را بر طرف كنند . ما در اين پژوهش سعي بر آن داشتيم كه بوسيله اي هر چند كوچك ولي كاري  بزرگ را چون عيب يابي با دقت و سرعت عالي انجام دهد. در اين تحقيق علاوه بر اين طرح (توليد پروفركس) ما به بررسي تعريف ساير توليدات اين شركت نيز خواهيم پرداخت. باشد كه اين پژوهش به مورد قبول حق وامام زمان (ع) واقع شود. اين تحقيق رادر قلب پنج فصل مي توانيد مورد مطالعه قرارردهيد وهركدام از فصول نيز خود به چند بخش …

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنجم – بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنجم – بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست


            دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنجم – بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست (روش قصه گویی، نمایشی ، پرسش و پاسخ ،بارش مغزی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی دانش آموزان با حضرت مریم به عنولن یکی از زنان بزرگ تاریخ آشنا شوند. هدف جزیی دانش آموزان در فرآیند آموزش وتدریس معلم 1)با ویژگی های حضرت مریم(ص)آشنا شوند ۲)با چهار زن برتر جهان که در قران نام برده شده است آشنا شوند هدف های رفتاری دانش آموزان در فرآیند آموزش وتدریس معلم بتوانند.‌ 1)چند مورد از ویژگی های حضرت مریم(ص) را نام ببرند. ۲)چهار زن برتر جهان که در قران نام برده شده است را نام ببرند.   …

دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت

دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت


          دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با مفهوم ترس و شجاعت اهداف جزئی 1- آشنا کردن دانش آموزان با یکی دیگر از ابعاد بهداشت یعنی بهداشت روانی یکی از نمونه های آن یعنی غلبه بر ترس های موهوم 2- بحث کردن در مورد مفهوم شجاعت و تفاوت آن با خطر کردن ناآگاهانه اهداف رفتاری 1- تقویت حس اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری  2- تشخیص ترس های درست و نادرست  3- شناخت افراد شجاع   4-تعدادی از افراد شجاع در عصر حاضر همچنین از زمانهای گذشته را نام ببرند   …

دانلود طرح درس – عربی نهم – قوانینُ الْمرو

دانلود طرح درس – عربی نهم – قوانینُ الْمرو


              دانلود طرح درس –  عربی نهم – قوانینُ الْمرو فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه رئوس مطالب 1- متن درس 2- کلمات جديد 3- تشخيص حروف اصلی کلمات صحيح و سالم اهداف کلّی ١ آشنایی با 29 کلمۀ جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم و هشتم؛ ٢ وزن و حروف اصلی؛   هدف های رفتاری دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:   1-واژههای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند؛   2-متن درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛   3-حروف اصلی را در کلمات صحيح و سالم تشخيص دهد؛   4-وزن کلمات دارای حروف اصلی صحيح و سالم را تشخيص دهد؛   …

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی چهارم – روشن ترین شب

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی چهارم – روشن ترین شب


            دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی چهارم – روشن ترین شب براساس طرح ملی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف جزيی منظور معلم از فرايند ياد دهی ويادگیری عبارت است ازاين که دانش آموزان آشنا شوند با چگونگی به پیامبری رسیدن حضرت محمد (ص) اولین سوره و اولین آيه ای که بر پیامبر نازل شد حضرت محمد (ص) به عنوان هديه ای از سوی خدا شعر مرواريد مکه در وصف پیامبر آخرين دين خدا انتظارات از دانش آموزان در اين درس  1-شب بعثت پیامبر (ص) و نزول قرآن را به زبان خود بیان کند .(درک وفهم) 2-اولین آيه ی سوره علق را ترجمه کند.( درک و فهم) -9  3-دانش آموزان عبارت ((أشهد أنّ محمد رسول الله)) را که هر روز در اذان می شنويم به بعثت  پیامبر(ص) ارتباط  دهد.( ارزشیابی) 4-دانش آموزان نتیجه گیری کنند که چرا موضوع درس((روشن ترين شب)) نام گرفته   اند.((ارزشیابی))       …

کرم شامپو

کرم شامپو


این محصول با فرمولاسیون جدید و منحصر به فرد و رایحه خوش و ترکیبی یکنواخت با رنگ مو محافظت مو و پوست سر بوده و علاوه بر قدرت نفوذ و ایجاد درخشش و ثبات رنگ آن ها را از آسیب های ناشی از رنگ آمیزی محافظت می نماید. در یک صحفه با فرمت pdf تقدیم می شود. …